Punts de Venda

Pots adquirir les nostres cerveses a aquests establiments, les clientes que confien en el projecte Ninkasi, formen part del cicle de vida de la nostra cervesa.

https://drive.google.com/open?id=12ng_xOOesiCGHHrI48JKb9z4Imkqp_wm&usp=sharing

A través d’aquest mapa es poden veure els diferents punts de venda que hi ha a les diferents províncies de Catalunya.