Cooperativa Cervesera de dones des de 1995, Som d’ofici femení

Search

Política de privacitat

Responsable del tractament de les dades del client

La informació de caràcter personal recollida en la pàgina de ninkasi.cat és incorporada en diversos fitxers de dades responsabilitat de Ninkasi, SCCL.

Ninkasi, SCCL, és una empresa registrada a Espanya amb el NIF F66822578 i amb domicili fiscal al Camí de l’Ermita, s/n 43350 Les Borges del Camp (Tarragona). El seu responsable en matèria de protecció de dades és Imma Collado.

El conjunt de les dades recollides serà tractat d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Quines dades es recullen

Recollim dos tipus de dades, les facilitades per el client i les recollides de manera automàtica durant la navegació per la nostra pàgina web.

Totes les dades de caràcter personal recavades per els formularis disponibles a la web o per la recepció de correus electrònics a qualsevol de les adreces disponibles son tractades de manera confidencial i transmeses de forma segura mitjançant un certificat de seguretat SSL.

Detallem les dades recavades per els nostres formularis i/o facilitades per el Client mitjançant altres vies electròniques:

Correu electrònic, nom i cognoms, adreces de lliurament i facturació, telefon de contacte i contrasenya, totes elles indispensables per poder utilitzar els nostres serveis.

Detallem les dades recollides de manera automàtica:

L’adreça IP d’accés, informació del dispositiu (ordinador, telèfon mòbil o tauleta), sistema operatiu i navegador emprats i un registre de visites i historial de navegació obtinguts mitjançant cookies pròpies i de tercers.

Finalitat amb les que s’utilitzaran les dades

L’adreça de correu electrònic registrada per a subscriure’s a la Newsletter serà utilitzada únicament per enviar ofertes i promocions, novetats i tot tipus d’informació relacionada amb el món de la cervesa i els productes en venda a ninkasi.cat.

L’adreça de correu electrònic registrada per a realitzar una comanda juntament amb les altres dades de caràcter personals necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, només s’utilitzaran amb aquesta finalitat.

En cap cas les dades seran utilitzades per a enviar publicitat ni seran cedits a tercers a excepció d’aquells amb els quals Ninkasi manté un contracte vigent necessari per a donar compliment al contracte, és a dir, plataformes de pagament i empreses de logística.

L’adreça IP d’accés de forma única i sense cap altra dada personal es cedida a una empresa externa MaxMind (MaxMind, Inc., 14 *Spring *Street, *3rd *Floor *Waltham, DT. 02451, *US), encarregada d’elaborar una anàlisi de risc de frau per a les transaccions amb targetes bancàries i per geoloalitzar l’origen de l’operació.

La informació recavada automàticament com son la informació relacionada amb el dispositiu, (sistema operatiu i navegador utilitzats) s’utilitza amb la finalitat d’adaptar els nostres continguts de forma personalitzada i en cap cas es compartida amb tercers.

La informació recavada mitjançant cookies és utilitzada amb diverses finalitats i es detallen al apartat política de cookies.

Negar-se a facilitar les dades personals

A Ninkasi només demanem les dades indispensables per poder oferir el servei sol·licitat, de negar-se a facilitar les dades marcades com a requerides no serà possible prestar el servei, com per exemple tramitar comandes.

Sinó desitja facilitar dades de caràcter personal l’encomiem a fer una visita a un dels nostres punts de venda.

Cedir les dades a tercers

A Ninkasi només cedim a tercers les dades indispensables amb el consentiment del client per poder prestar el servei, com anteriorment indicat o per obligació legal.

Dret a conèixer, modificar o esborrar les dades

Com a titular de les dades, el client té dret a sol·licitar en qualsevol moment una còpia de totes les dades recollides i rebre-les en un format accessible, també te garantit el dret d’accés, rectificació, eliminació i portabilitat de les seves dades personals; també té dret a limitar o a oposar-se al seu tractament. Amb aquest premissa el client podrà accedir de forma clara i senzilla a la seva “àrea de client” per veure quines dades conservem, corregir-les o eliminar-les, ja sigui, segons cada cas, directament des de l’àrea privada del seu compte, configurant les preferències de cookies del seu navegador o sol·licitant-ho bé per correu electrònic a l’adreça de info@ninkasi.cat o bé per escrit dirigit a l’adreça següent:

Ninkasi, SCCL
RGPD
Carrer Sallent, 14.
08670 NAVÀS (Barcelona)

Si una vegada ens contacta i el client no rebés cap resposta en el termini de 10 dies marcat per la llei o vostè consideres que la resposta rebuda ha estat inadequada, tindrà dret a reclamar al servei d’atenció al ciutadà de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El dret de cancel·lació/eliminació no implica la eliminació de les dades de forma immediata, aquestes son bloquejades i no tractades però accessibles per les administracions públiques i judicials per a la possible investigació de possibles responsabilitats durant el període en el qual van ser tractats.

Les dades de comandes facturades es conservaran durant un període de 6 anys i els correus utilitzats per rebre la Newsletter serán conservats durant 2 anys, sempre contant a partir de la data de cancel·lació. La conservació de informació recollida mitjançant cookies dependrà de la configuració del navegador del Client.

Informació sobre privacitat i protecció de dades

Pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, consultar els principis i obligacions recollits en el Reglament general de protecció de dades (RGPD) o bé pot contactar amb el nostre Departament d’Atenció al client en l’adreça de info@ninkasi.cat

 

Translate