Cooperativa Cervesera de dones des de 1995, Som d’ofici femení

Search

Termes i condicions d’ús

1. ÁMBIT D’APLICACIÓ

Al utilitzar els serveis i continguts oferts en el domini ninkasi.cat (ara endavant, “Lloc d’Internet”) propietat de Ninkasi SCCL, vostè accepta els principis generals i les condicions, incloses les referides mitjançant enllaços establertes en el present document (d’ara endavant, “Condicions”), en cas contrari, li encomanem a no utilitzar els nostre lloc d’Internet ni els seus serveis. En acceptar, VOSTÈ (d’ara endavant, “el Client”) estarà subscrivint un contracte que el vincula amb Ninkasi SCCL (d’ara endavant, “Ninkasi”) amb domicili social en el Carrer Sallent, 14. 08670 NAVÀS, amb Número d’Identificació Fiscal (NIF) F66822578 i inscrita en la Oficina de Registre 0279 del Registre de Cooperatives del Servei Territorials a Barcelona, amb el Número d’assentament d’entrada corresponent 0279/30512/2016 el dia 05/08/2016.

2. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els serveis que s’ofereixen a través dels llocs d’Internet de Ninkasi estaran disponibles per a tots els països membres de la CE i la resta de països amb tractats d’importació i exportació vigents amb Espanya.

3. EDAT LEGAL DELS CLIENTS

Per poder utilitzar els serveis de la nostra plana web es necessari ser major d’edat a l’estat espanyol, edat establerta en 18 anys.

L’usuari declara tenir l’edat mínima legal establerta avanç mencionada per poder comprar begudes alcohòliques.

Per garantir l’acceptació expressa de que el Client es major d’edat i pot consumir begudes alcohòliques al accedir a la web estarà obligat a confirmar aquesta condició.

La empresa recomana un consum responsable i moderat.

4. DADES PERSONALS

Les dades sobre estadístiques de visites recavades pels sistemes informàtics de Ninkasi i les dades personals facilitades pels Client en els formularis que es troben dins del nostre lloc d’Internet seran tractats en conformitat per el que s’estableix a la Política de Privacitat.

5. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

La disponibilitat de cada producte s’especificarà en la fitxa corresponent al mateix, no obstant això totes les comandes estaran subjectes a la disponibilitat del producte una vegada es tramita la compra per part del Client (“Tramitar comanda”) i es confirma per part de Ninkasi (“Confirmació de la comanda”) i, en cas de no quedar prodcutes en estoc es donarà l’opció de substituir el producte esgotat per un altre d’igual o major valor o es reemborsarà qualsevol quantia que el Client pogués haver abonat. En cas d’acceptar la substitució per un producte de major quantia el Client haurà d’abonar la diferència.

6. COM REALITZAR UNA COMANDA

El Client necessitarà disposar d’una adreça de correu electrònic per a poder registrar-se en els nostres llocs d’Internet i així poder realitzar una comanda. El navegador d’Internet utilitzat per a la compra haurà d’acceptar les galetes que Ninkasi requereix per a poder afegir els articles a la cistella i iniciar sessió en el servidor. El domini que instal·la les galetes necessàries per tramitar comandes sempre serà ninkasi.cat

1. Localitzar els articles desitjats. Per a això el Client pot utilitzar el menú “Botiga” o en el seu defecte utilitzar la casella de cerca, localitzada a la part superior del nostre lloc d’Internet.

2. Una vegada localitzem el producte desitjat, visitem la seva fitxa polsant sobre la imatge i introduïm les quantitats desitjades i per últim polsem el botó “Afegir al carro”.

Nota: A cada fitxa de producte s’estableixen els mínims requerits per poder tramitar la comanda, si aquests no es compleixen rebran una notificació alhora de visitar o tramitar la cistella.

3. Una vegada afegim tots els productes desitjats, em d’anar a la cistella per revisar-la o directament a la pàgina de tramitació per veure els totals i introduir les dades necessàries. Els enllaços els trobarà a la part superior de la pàgina d’Internet.

A la cistella el client podrà calcular les despeses d’enviament i veure els totals.

Al finalitzar la compra el Client podrà iniciar sessió amb el seu nom o bé introduir les dades requerides per finalitzar la compra dels productes.

4. Una vegada el Client a revisat la “Cistella” ha de procedir a “Anar a caixa”.

5. A la pàgina de “Finalitzar la compra” el Client haurà d’omplir tots els camps obligatoris i una vegada revisats preme el botó “Realitzar comanda”.

6. Si la compra s’ha realitzat amb èxit el client rebrà un correu electrònic confirmant la recepció de la comanda per par nostra.
La “Confirmació de la comanda” s’envia de manera automatitzada i inclourà els detalls de la comanda. La compra finalitza amb aquest procés.

7. PREUS I COSTOS

Tots els preus indicats en la fitxa de cada producte estaran expressats en euros (“€”) i exclouran l’Impost sobre el Valor Afegit (“IVA”), les despeses d’enviament i els possibles costos generats per la utilització de passarel·les de pagament o targetes de dèbit/crèdit com a forma de pagament.

Les ofertes de productes estaran degudament marcades i identificades com a tals i inclouran tant el preu original com el rebaixat.

Les despeses d’enviament dependran de la quantitat d’articles seleccionats, del volum i pes dels mateixos i del lloc de lliurament de la comanda. Una vegada el Client visiti la cistella podrà calcular els costos d’enviament introduint l’adreça i se li indicarà l’import total a pagar, incloent les despeses d’enviament i altres possibles recàrrecs o descomptes que seran degudament detallats abans de confirmar la comanda i autoritzar el pagament. Els enviaments amb destinació fora de territori espanyol s’indicaran i detallaran una vegada es tramiti la comanda i se sol·liciti per part de Ninkasi un pressupost a l’empresa encarregada del transport, en tal cas un agent de Ninkasi es posarà en contacte amb el Client per a tramitar la sol·licitud de comanda amb les noves condicions. No obstant això, Ninkasi tractarà en la mesura que sigui possible facilitar les eines necessàries per a poder calcular les despeses d’enviament estimades. El Client ha de saber que de trobar-se fora dels països membres de la CE la comanda pot estar subjecte al pagament d’aranzels els quals correran íntegrament al seu càrrec.

Ninkasi es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions pertinents que consideri oportunes, podent actualitzar productes i preus en funció de les existències. Ninkasi també es reserva el dret d’avisar al Client de qualsevol error de preu present en la comanda, en tal cas, tindrà dret al reemborsament de qualsevol quantia que pogués haver abonat.

8. FORMA DE PAGAMENT

Totes les compres podran ser abonades per endavant en el moment de la tramitació de la comanda mitjançant la passarel·la de pagament PayPal o amb una de les targetes de dèbit/crèdit acceptades. En aquest cas vostè accepta que PayPal o el banc que opera la passarel·la de pagament inclosa en els nostres llocs d’Internet carregui a la seva targeta amb antelació l’import total indicat en la cistella de la compra.

El pagament mitjançant la passarel·la de pagament PayPal o targeta de dèbit/crèdit pot comportar l’aplicació d’una taxa de tramitació, l’import es detallarà en la “Cistella de la compra”. Aquest import mai serà superior que l’aplicat per la entitat tramitadora.

Per raons de seguretat, en el cas de pagament mitjançant la passarel·la PayPal, es comprovarà de manera automatitzada que les dades personals facilitades en els nostre lloc d’Internet coincideixen amb les dades que apareixen en el compte PayPal utilitzat per al pagament, de no coincidir Ninkasi es reserva el dret de no acceptar el pagament podent anul·lar la sol·licitud de comanda i donar part d’això a PayPal i a les autoritats.

En el cas de pagament amb targeta de crèdit/dèbit tant per web com de manera manual, Ninkasi li podrà sol·licitar una còpia del seu document nacional d’identitat o de qualsevol altre document vàlid en dret que acrediti la seva identitat. Així mateix, Ninkasi es reserva el dret de no acceptar un pagament amb targeta de dèbit/crèdit, podent anul·lar la sol·licitud de comanda, si tingués dubtes que el comprador no és el titular de la targeta de dèbit/crèdit facilitada.

Ninkasi no emmagatzemarà sota cap concepte el número de targeta de crèdit/dèbit.

Les compres també podran ser abonades mitjançant transferència bancària a qualsevol dels comptes facilitats per Ninkasi, no obstant això, quedaran pendents de pagament fins que pugui ser confirmat per un dels nostres agents. Per facilitar la identificació del pagament mitjançant transferència bancària introdueixi el número de comanda en el camp concepte. Qualsevol recàrrec derivat del pagament mitjançant transferència bancària serà a càrrec del Client.</>

9. LLIURAMENT

Una vegada rebut i comprovat el pagament de la comanda Ninkasi procedirà a la preparació i al l’enviament en un termini aproximat d’un (1) a catorze (14) dies hàbils. Els enviaments es realitzaran amb justificant de recepció i seran certificats pel que només el sol·licitant podrà recollir la comanda. Els terminis aproximats però no garantits comptant a partir de la data d’expedició solen ser d’un (1) a catorze (14) dies per a la península espanyola i Balears i de trenta (30) dies per a Canàries, Ceuta i Melilla.

Ninkasi es compromet a complir el termini de lliurament indicat, en qualsevol cas, de no poder complir-se li comunicarà al Client via correu electrònic o al telèfon que ens ha facilitat durant el procés de registre. Si no rebés la comanda en el termini estipulat el Client es pot posar en contacte amb Ninkasi mitjançant el Formulari de contacte que posem a la seva disposició o bé per telèfon al nostre servei d’atenció al client 636242816.

Els enviaments es realitzaran mitjançant els serveis d’agències de repartiment especialitzades o per serveis propis. En el cas que vostè requereixi un servei de lliurament urgent i aquest sigui possible, Ninkasi l’informarà del cost corresponent a l’enviament el qual correrà íntegrament a carrec del Client. En cas de no poder subministrar una comanda per força major, Ninkasi li comunicarà al Client tan aviat com sigui possible.

IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

De no poder realitzar el lliurament Ninkasi tractarà de deixar una nota en la qual quedi constància d’aquest intent, després de dos intents fallits, ens posarem en contacte amb el Client per convenir l’entrega de la comanda en un punt de recollida sense cap cost addicional, en qualsevol cas, transcorreguts quinze (15) dies hàbils des del segon intent de lliurament, entendrem que desitja desistir del contracte i es considerarà resolt. A conseqüència d’aquesta resolució, ens posarem en contacte amb el Client per a convenir la devolució de l’import dels productes en un termini màxim de trenta (30) dies hàbils des de la data de desistiment.

El Client accepta fer-se càrrec de qualsevol cost addicional derivat de la impossibilitat de realitzar el lliurament per causa no imputable a Ninkasi.

Preguem que el Client es posi en contacte amb Ninkasi sinó pot estar en el lloc del lliurament el dia acordat per a així poder convenir el lliurament en un altre dia.

10. FACTURES I IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

El tipus d’IVA aplicable en els productes serà el legalment vigent a cada moment en el territori espanyol i s’aplicarà en funció de l’article concret de què es tracti, excepte Canàries, Ceuta i Melilla que es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que es disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.

Per defecte Ninkasi emet les seves factures en format PDF, un arxiu que l’usuari pot descarregar-se directament des de la seva àrea privada (El meu compte) o bé pot reclamar mitjançant el correu electrònic. El client mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions generals d’ús i venda, accepta a rebre-les en PDF, pel contrari haurà d’indicar durant la realització de la comanda que vol una copia en paper.

11. POLÍTICA DE CANVIS/DEVOLUCIONS

Si com està contemplat en la normativa vigent el Client desitja desistir del contracte tindrà un termini màxim de 14 dies naturals des de la recepció del producte per a reclamar, passat aquest període s’entendrà que l’article està conforme a lo establert al contracte. Preguem revisi el producte tan aviat el rebi.

Dins del termini de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda, podrà retornar-nos la mercaderia seguint el procediment que es detalla a continuació:

Enviant un correu electrònic a info@ninkasi.cat indicant nombre de comanda i raó de la devolució.

Preguem que el Client retorni el producte incloent el seu embolcall original i en el mateix paquet en què el va rebre, a més de la documentació si fos requerida i altres accessoris que puguin acompanyar a aquest. No procedirà el canvi o devolució d’aquells articles que no estiguin en les mateixes condicions en les quals els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.
Després de rebre i examinar els articles comunicarem al Client si té dret a la substitució del producte o a l’emissió d’un val/cupó de compra. La devolució s’efectuarà dins d’un termini màxim de 30 dies des de la data en què el Client ens va notificar la seva intenció de desistir.

Sempre que sigui possible la devolució dels imports s’efectuaran en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a pagar la compra en un termini màxim de 7 dies naturals. Aquest termini no inclou els dies derivats per comprovacions bancaries, que poden ser de 1 a 30 dies naturals.

Les persones físiques que actuïn amb propòsit a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió o les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn amb ànim de lucre o en un àmbit d’una activitat comercial o empresarial que desitgin procedir amb la devolució per causes alienes a Ninkasi hauran d’assumir tots els costos derivats de la devolució incloent un recàrrec del vint per cent (20%) del total dels productes retornats.

Productes defectuosos o que no s’ajusten a l’estipulat a la “Cistella de la compra”

En el cas en què el Client consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat a la “Cistella de la compra” o aquest tingui algun defecte haurà de sol·licitar una petició de devolució. La recollida de la mercaderia serà gestionada per Ninkasi, en cas contrari l’enviament haurà de ser a ports pagats o serà rebutjat.
Una vegada retornat i rebut l’article no conforme, Ninkasi procedirà a examinar-lo detingudament i a comunicar-li al Client si escau la devolució o substitució del mateix (en el seu cas). La substitució de l’article s’efectuarà dins dels 30 dies hàbils següents a la data en la qual es confirma mitjançant la petició de devolució o en defecte d’això per correu electrònic que procedeix la devolució o substitució de l’article no conforme.

En cas que el Client no accepti la substitució, les quanties pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses d’enviament incorregudes per a lliurar l’article.

Productes no defectuosos i que s’ajusten a l’estipulat en el “Carro de la compra”

Abans de realitzar la devolució el Client haurà de formalitzar una petició de devolució o en el seu defecte posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client per a poder concretar els termes de la mateixa.

Ninkasi posa a la disposició del Client el seu magatzem *AT. MAGATZEM – NINKASI SCCL – Carrer Sallent, 14, 08670 Navàs, Barcelona, perquè pugui efectuar la devolució. De no fer-ho mitjançant les opcions que Ninkasi posa a la disposició del Client, aquest serà el responsable i es farà càrrec dels costos de la devolució dels productes.

12. DRET A MODIFICAR LES PRESENTS CONDICIONS

Les presents Condicions estan subjectes a canvis, en cas d’efectuar-se algun canvi per decisió de Ninkasi o d’organismes governamentals es notificarà al Client per a permetre-li exercir el dret de desistiment que contempla la Llei. Els canvis seran efectius passats trenta (30) dies hàbils de la seva publicació en els nostres llocs d’Internet tret que per Llei o per decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu, i en aquest cas, s’aplicaran a les comandes realitzades amb anterioritat.

El Client estarà subjecte a les Condicions vigents en el moment en què efectuï una comanda, per la qual cosa ha de llegir-les detingudament i acceptar-les abans de tramitar la mateixa.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús dels llocs d’Internet de Ninkasi i els serveis oferts que en ells es presten es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús dels llocs d’Internet propietat de Ninkasii o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals de la ciutat de Manresa.

Com a consumidor, queden fora de perill tots els drets reconeguts per la legislació vigent.

De determinar-se que alguna disposició d’aquestes Condicions no és vàlida o no es pot fer complir, aquesta disposició quedarà sense efecte, però la resta de disposicions continuaran sent d’obligat compliment.

14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els noms de marques, noms de productes, títols i continguts utilitzats en els llocs d’Internet són marques registrades o noms comercials propietat de Ninkasi o de tercers. El Client no està autoritzat a reproduir cap d’aquestes marques ja que això podria suposar una violació dels drets dels seus propietaris. Això no impedirà al Client utilitzar els nostres llocs d’Internet en la mesura necessària per a recopilar la informació sobre les comandes o dades de Contacte.

A menys que s’especifiqui el contrari, els articles publicats en l’apartat “Blog” d’aquesta pàgina web, estan llicenciats sota Creative Commons Citar Compartir igual. Pot trobar més informació sobre la llicència al següent enllaç http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.c

15. NOTIFICACIONS

Les notificacions a Ninkasi seran enviades per correu postal al C/ Carrer Sallent, 14. 08670 NAVÀS.

Al Client li seran enviades a l’adreça de correu electrònic proporcionada durant el procés de compra. No obstant això, podem enviar-li qualsevol notificació per correu ordinari.

Es considerarà com notificat 24 hores després de l’enviament del correu electrònic o 72 hores en cas del correu ordinari.

Translate